twitter
@maxxresult
telefoon
(013) 850 94 70
Verder ontwikkelen
Scherpte houden

En dan heeft u een goed contract; uw processen worden optimaal ondersteund door uw documentmanagementbeleid en uw kosten zijn zo laag mogelijk. Dat wilt u zo houden.

quickscan
eigendomskosten

Wij blijven beoordelen hoe uw afdrukfaciliteiten en –processen optimaal blijven aansluiten bij uw veranderende organisatie, monitoren (technologische) ontwikkelingen en beoordelen of die voor u van belang kunnen zijn, adviseren u over noodzakelijke of zinvolle tussentijdse contractaanpassingen, treden op als uw belangenbehartiger in gesprekken met uw leverancier. Kortom, wij houden u, uw leverancier, uw processen en uw contractvoorwaarden scherp.

Ondanks veranderende behoeftes van uw organisatie en tussentijdse prijsverhogingen van de leverancier, bespaart u verder op uw afdrukkosten tijdens de looptijd van uw contract.

werkwijze maxxresult