twitter
@maxxresult
telefoon
(013) 850 94 70
Referenties

Zorgcombinatie Noorderboog

"MaxxResult heeft het traject in recordtempo doorlopen en een resultaat opgeleverd waar we slechts van durfden dromen".

Meerdere malen heeft Noorderboog getracht tot een optimalisatie van haar printerpark te komen, zelfstandig of met ondersteuning van derden. Telkens zonder het gewenste resultaat. Na een door MaxxResult uitgevoerde quickscan bleek er wel degelijk veel te verbeteren, zowel kwalitatief als kwantitatief. Door middel van een uitgebreide inventarisatie werd de huidige situatie gedetailleerd in kaart gebracht, vervolgens is een afdrukbeleid opgesteld voor de nieuwe situatie, een PvE opgesteld en de leverancierselectie doorlopen.

De resultaten? Een professioneel en flexibel contract, Het introduceren van het Follow-me concept, voldoen aan informatiebeveiligingsnomen (NEN7510), intelligent scannen naar het EPD (Chipsoft), vereenvoudigen van het beheer en een directe kostenbesparing van 52%. De doorlooptijd van het gehele traject was slechts 3 maanden!!!